Uw browser (Internet Explorer 7) is verouderd. Het heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites. Lees meer over hoe uw browser te upgraden
 

DISCLAIMER

PRIVACY STATEMENT

Beckers stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze internet site op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurd met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt over het bezoeken van onze site. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres, zullen op de volgende manieren worden gebruikt: Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van promotie materiaal), slaan we op om uw informatieaanvraag uit te kunnen voeren. Informatie die u ons verstrekt in verband met een sollicitatie, behandelen we met uiterste zorgvuldigheid. Persoonlijke informatie die u ons toestuurt, kan pas veilig door ons worden beheerd als deze onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie. De opgeslagen informatie zullen wij mogelijk ook gebruiken voor interne bezoekanalyses van de site om deze zo verder te kunnen optimaliseren. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, of ter beschikking stellen aan derde partijen die geen onderdeel of directe partner van Beckers zijn. Onze website bevat links naar niet-Beckers websites. Beckers is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken, accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

COPYRIGHT NOTICE

HANDELSMERKEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde- en niet geregistreerde merken van Beckers.

GEEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Beckers is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u bezoekt via deze site. Ondanks de uiterste zorg waarmee wij alle informatie voor u hebben samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke schade, in welke vorm dan ook, die voortkomt uit het gebruik hiervan. Links worden aangeboden als service aan u, dit betekent niet dat Beckers verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichtingen. Er kan informatie staan over producten of diensten etc. die in uw land niet beschikbaar zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, daar dit ook aan verandering onderhevig is.

OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

Beckers wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle informatie die u aan ons verstrekt (suggesties, ideeën en overig), zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder ‘privacy statement’ aangaande uw persoonlijke informatie. Door Beckers materiaal toe te sturen, geeft u aan Beckers het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Beckers ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Beckers heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beckers houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Klik daarvoor op de button contact. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

ALGEMEEN

Het staat Beckers vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Beckers, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik, volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie, als ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven